ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - Convocatoria 2017

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - Convocatoria 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2017.

Orde de convocatoria:

Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Orde do 28 de decembro:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170112/AnuncioG0164-281216-0003_gl.pdf

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación. O desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias axustarase ao seguinte calendario:

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6851

Podes consultar toda a información no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/fp/convocatoria-2017-acreditacion

Share this post