ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - Convocatoria 2016

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - Convocatoria 2016

Con data 8-01-2016 publicase no DOG a Orde do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016.

A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación informática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo https://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 11 de xaneiro de 2016. No seguinte enlace podes consultar máis información relacionada cas solicitudes e inscrición:

https://www.edu.xunta.es/fp/solicitudes-inscricion-2016

Calendario previsto para o desenvolvemento do procedemento de acreditación: O desenvolvemento do procedemento de acreditación de competencias axustarase ao calendario que podes descargar no seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6213

Enlace a Orde da Convocatoria:

https://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160108/AnuncioG0164-281215-0002_gl.pdf

Folleto informativo. Convocatoria 2016:

https://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6206

Podes consultar toda a información no seguinte enderezo:

https://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

 

Share this post