"Asociación de Químicos de Galicia e Colexio Oficial de Químicos de Galicia"


CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO, do 4 ao 5 de outubro de 2019

O OBXECTIVO DO CONGRESO é crear un marco que sirva para a mellora da ensinanza da química, onde os profesionais docentes poidan coñecer, compartir e intercambiar experiencias que lle permitan mellorar a docencia da Química. Trátase de dar cabida a todos os centros educativos, tanto públicos como privados, da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo o ámbito universitario.

 
 
 

 

Día e hora do evento: 
venres, 4 Outubro, 2019 (All day) a sábado, 5 Outubro, 2019 (All day)