PROBAS LIBRES

PROGRAMACIÓNS (CONVOCATORIA 2017)

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciclo Medio de Instalacións eléctricas e automáticas

Ciclo Medio de Instalacións de telecomunicacións

Ciclo Superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados

Ciclo Superior de Sistemas de telecomunicación e informáticos

Ciclo Superior de Automatización e robótica industrial

Ciclo Superior de Mantemento electrónico

FABRICACIÓN MECÁNICA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Ciclo Medio Carpintaría e Moble

Ciclo Medio Instalación e Amoblamento

Ciclo Superior Deseño e Amoblamento

QUÍMICA

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Medio de Carrozaría

Ciclo Medio de Electromecánica de vehículos automóbiles

Ciclo Superior de Automoción

Ciclo Medio Emerxencias Sanitarias

Ciclo Medio Emerxencias Sanitarias (Probas Libres)
MP0052 Mantemento Mecánico Preventivo do Vehículo

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

FABRICACIÓN MECÁNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

NOTA IMPORTANTE: O alumnado debe falar co profesor correspondente para optimizar esta información.

QUÍMICA

QUÍMICA  (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (Probas Libres)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA