Ofertas de Traballo 2018-19 (para ver o anuncio completo premer sobre o posto de traballo)


DATA EMPRESA POSTO DE TRABALLO TELÉFONO FAX OU E-MAIL PERSOA DE CONTACTO
12-09-18 RENAULT EN OUTES Mecánico  636.068.823    Fernando Sánchez
04-09-18 Naturgy Técnico electricista   administracion.coruna@incatema.es  
04-09-18 Astillero Barreras Construcións Metálicas 666 197 736 contratacion@perfilesrh.com  Susana Barreras
19-07-18 Grupo sima Técnico electricista 96 360 43 70 rrhh@gsima.es