FOTOS GRUPO (CURSO 2016-17)

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA (Fotos de Grupo)
1º CM Soldadura e Caldeiraría
2º CM Soldadura e Caldeiraría
1º CS Construcións Metálicas
2º CS Construcións Metálicas

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar as fotografías en alta resolución (Primeiros cursos e Segundos cursos).

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA (Fotos de Grupo)
1º CM Carpintaría e Moble
2º CM Carpintaría e Moble
1º CM Instalación e Amoblamento

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar as fotografías en alta resolución (Primeiros cursos e Segundos cursos).

QUÍMICA

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS