FOTOS GRUPO (CURSO 2017-18)

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA

FABRICACIÓN MECÁNICA (Fotos de Grupo)
1º CM Soldadura e Caldeiraría
1º CS Construcións Metálicas

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar as fotografías en alta resolución (CM Soldadura e Caldeiraría e CS Construcións Metálicas).

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

MADEIRA, MOBLE E CORTIZA (Fotos de Grupo)
1º CM Carpintaría e Moble
2º CM Carpintaría e Moble
1º CS Deseño e Amoblamento

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar as fotografías en alta resolución (1º CM Carpintaría e Moble, 2º CM Carpintaría e Moble e CS Deseño e Amoblamento).

QUÍMICA

Química (Fotos de Grupo)
1º CM Operacións de Laboratorio
1º CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar as fotografías en alta resolución (CM Operacións de Laboratorio e CS Laboratorio de Análise e Control de Calidade).

TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS