Oferta Formativa

Oferta Formativa do Centro

Curso 2017 / 2018

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá e Dual (Anos 2016 e 2017)

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Código Ciclo Formativo Réxime

MENA01

CM Redes e Estacións de Tratamento de Augas

Réxime Dual

SIMA03

CS Mecatrónica Industrial

Réxime Dual

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

CSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime Ordinario de Mañá

ZSMAM01

Réxime de Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Tarde

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime de Adultos Presencial e Dual

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Código Ciclo Formativo Réxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime de Adultos Presencial

Ademais, comezan os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A., o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU e o CM  Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración de Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Ademais, continúan os ciclos CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. e o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU (2º ano).

Preme sobre as seguintes ligazóns para descargar os convenios asinados entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as diferentes empresas:

- CS Mecatrónica industrial coa colaboración da empresa Financiera maderera S.A. (2017)
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU (2017)
- CM  Redes e estacións de tratamento de augas coa colaboración de Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. (2017)
- CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. (2016)
- CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU (2016)

Curso 2016 / 2017

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

ZSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime de Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Tarde

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime de Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Código Ciclo Formativo Réxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime de Adultos Presencial

Ademais, comezan os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CS Laboratorio de análise e de control de calidade coa colaboración da Corporación Laber, laboratorio y consultoría, S.L. e o CS Sistemas electrotécnicos e automatizados coa colaboración da cadea hotelera Arlea Hotels SLU. Ademais, continúan os ciclos CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles coa colaboración da Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de La Coruña (APTCOR) en talleres de Santiago e zoas de influencia (3º ano) e CS Mecatrónica Industrial coa colaboración das empresas: Financiera maderera S.A. e Foresa Industrias químicas del noroeste S.A. (3º ano).

Curso 2015 / 2016

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CBELE01

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CMELE01

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMELE01

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CMELE02

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

CSELE01

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CSELE02

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá

ZSELE02

Réxime Ordinario de Adultos a Distancia

CSELE03

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CSELE04

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMFME02

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá

ZMFME02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSFME02

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMMAM01

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CMMAM02

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

ZSMAM01

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Código Ciclo Formativo Réxime

CMQUI02

CM Operacións de Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS18002

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CSQUI01

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá

ZSQUI01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Código Ciclo Formativo Réxime

CMTMV01

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CMTMV02

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde

ZMTMV02

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

CSTMV01

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá

ZSTMV01

Réxime Ordinario de Adultos Presencial

Ademais, continúa os seus estudios por réxime dual o alumnado matriculado nos seguintes ciclos: CM Electromecánica de Vehículos Automóbiles, CS Sistemas de Telecomunicación e Informáticos e CS Mercatrónica Industrial.

Curso 2014 / 2015

FAMILIA PROFESIONAL DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

Ciclo Formativo Réxime

CF FP Básica Electricidade e Electrónica

Réxime Ordinario

CM Instalacións eléctricas e automáticas

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde e Adultos a Distancia

CM Instalacións de telecomunicacións

Réxime Ordinario de Mañá e de Tarde.

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados

Réxime Ordinario de Mañá

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos

Réxime Ordinario de Mañá, Adultos a Distancia e Dual

CS Automatización e robótica industrial

Réxime Ordinario de Tarde

CS Mantemento electrónico

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN E MANTEMENTO

Ciclo Formativo Réxime

CS Mecatrónica Industrial

Réxime Dual

FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACIÓN MECÁNICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Soldadura e caldeiraría

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

CS Construcións metálicas

Réxime Ordinario de Mañá

FAMILIA PROFESIONAL DE MADEIRA, MOBLE E CORTIZA

Ciclo Formativo Réxime

CM Carpintaría e moble

Réxime Ordinario de Mañá

CM Instalación e amoblamento

Réxime Ordinario de Tarde

CS Deseño e amoblamento

Réxime Adultos a Distancia

FAMILIA PROFESIONAL DE QUÍMICA

Ciclo Formativo Réxime

CM Laboratorio

Réxime Ordinario de Mañá

CS Química ambiental

Réxime Ordinario de Mañá

CS Laboratorio de análise e de control de calidade

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

FAMILIA PROFESIONAL DE TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Ciclo Formativo Réxime

CM Carrozaría

Réxime Ordinario de Mañá

CM Electromecánica de vehículos automóbiles

Réxime Ordinario de Mañá, de Tarde, Adultos Presencial e Dual

CS Automoción

Réxime Ordinario de Mañá e Adultos Presencial

Subscribirse a RSS - Oferta Formativa