Solicitude de Acceso á Biblioteca

Formulario para solicitar o acceso á Biblioteca e aos fondos que nela se encontran.

Lembramos ao usuario a obrigatoriedade de estar en silencio, respetando aos outros usuarios e o material; en caso contrario, perderase a condición de usuario da Biblioteca e non se lle permitirá o acceso a esta.

Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio):

1.   DATOS DO SOLICITANTE:

Fotografía tipo carnet
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: gif jpg jpeg png.