Información de Convocatorias Anteriores

Neste apartado incluirase a información (listaxes, taxas, chamamentos...) de anteriores convocatorias do proceso de Acreditación de Competencias.

ACREDITACION 2017

Fase de asesoramento. Acreditación de competencias. Datas e lugares da primeira reunión grupal

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 29 de marzo de 2017, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 28 de decembro de 2016 (DOG do 12 de xaneiro de 2017) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

Acreditación de competencias 2017. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos  

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Data de publicación: 29.03.2017

Acreditación de competencias. Listaxes provisionais. Convocatoria 2017  

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas e das listaxes provisionais de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2017 

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017, con data do 15 de febreiro de 2017.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS - Convocatoria 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2017.

Acreditación de competencias. Listaxes admitidos/as. Convocatoria CRTVG

Publicación das listaxes de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria do proceso de acreditación de competencias para determinados colectivos de profesionais da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. (Data de publicación das listaxes de admitidos 05/12/2016).

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes. Convocatoria CRTVG

Publicación das listaxes de solicitantes para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria realizada ao abeiro da Resolución do 21 de outubro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,  para determinadas unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, en desenvolvemento do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria e a Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

ACREDITACION 2016

Fase de asesoramento. Datas e lugares da primeira reunión (grupal)

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 11 de abril de 2016, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 23 de decembro de 2015 (DOG do 8 de xaneiro de 2016) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.

ACREDITACIÓN 2016. PAGAMENTO DE TAXAS

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata que saia admitida nas listaxes definitivas de admitidos e excluídos terá que formalizar o pagamento das taxas correspondentes previamente á realización de cada unha das fases.

A non presentación dos xustificantes de taxas en tempo e forma procedentes supoñerá a exclusión do aspirante.

Acreditación de competencias 2016. Publicación das Listaxes definitivas de admitidos e excluídos 

Con data 11-04-2016 publícanse as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2016.

Páxinas

Subscribirse a RSS - Información de Convocatorias Anteriores